Wniosek kredytu hipotecznego – dane, które będą miały wpływ na decyzję o kredycie

Wniosek kredytu hipotecznego – dane, które będą miały wpływ na decyzję o kredycie

Każdy wniosek kredytu hipotecznego jest dokumentem złożonym i skomplikowanym. Jego ostateczne sporządzenie nie jest takie proste i wymaga dogłębnej znajomości co do posiadanego zabezpieczenia i ewentualnych, dodatkowych zobowiązań. Jakie elementy wniosku mogą wpłynąć na decyzję o jego pozytywnym rozpatrzeniu?

Wysokość i rodzaj dochodów

Banku nie interesuje wyłącznie wysokość uzyskiwanych przez Wnioskodawcę dochodów. Z jego punktu widzenia równie ważne jest to, jaki ich rodzaj Klient banku otrzymuje. Inaczej rozpatruje się np. dochody z tytułu umowy o pracę a inaczej – z tytułu umowy o dzieło. Istotne jest to, jak przewidywalne są dane wpływy i jaka jest częstotliwość ich przelewania. Naturalnie dochody z innych, niż umowa o pracę źródeł również są brane pod uwagę, ale na znacznie mniej korzystnych warunkach. Te dane stanowią podstawę analizy zdolności kredytowej kredytobiorcy.

Ewentualne zobowiązania

Wniosek kredytu hipotecznego powinien zawierać szczegółowe informacje co do ewentualnych, posiadanych przez nas zobowiązań. Dotyczy to wszelkich zobowiązań – również tych, które w teorii nie wpływają istotnie na naszą sytuację finansową. Jeśli np. Wnioskodawca posiada debet o wysokości 1000 złotych, powinien go uwzględnić we wniosku. Dane te warto przedstawić nawet wtedy, jeśli aktualnie nie korzysta się z tych dodatkowych pieniędzy. Wszystkie nasze zobowiązania obecne i przeszłe wpływają na naszą historię kredytową, którą analizuje bank. A jak tworzyć pozytywną historię kredytową? Sprawdź! 

Zabezpieczenie – podstawa wniosku

Oprócz wyżej wymienionych danych (i szeregu innych oświadczeń), wniosek kredytu hipotecznego powinien zawierać informacje na temat bieżącego zabezpieczenia kredytu. Mowa tutaj oczywiście o nieruchomościach, na które zaciągnięta zostanie hipoteka. Bank obowiązkowo należy poinformować o ewentualnych, ciążących na nich zobowiązaniach, ich zaokrąglonej wartości (bank pewnie sam dokona operatu szacunkowego), a także ich liczbie i sytuacji własnościowej Klienta.

Reasumując, wniosek o kredyt hipoteczny powinien zawierać rzetelnie przedstawione dane, które – co ważne – będą w pełni zgodne z prawdą. Nawet, jeśli chodzi o niewielkie sumy pieniędzy.