Oprocentowanie kredytu hipotecznego stałe czy zmienne – sprawdź różnice

Oprocentowanie kredytu hipotecznego stałe czy zmienne – sprawdź różnice

Składając wniosek o kredyt hipoteczny, klient może wybierać pomiędzy dostępnymi formami oprocentowania. Oprocentowanie kredytu hipotecznego może być stałe, lub zmienne i – w rozliczeniu długoterminowym – może mieć istotny wpływ na całościowy koszt kredytu.

Kredyty hipoteczne to kredyty długoterminowe, czyli brane na długi okres czasu oraz wysokie kwoty, zazwyczaj ponad 100 tyś zł. Jednak oprocentowanie kredytu hipotecznego jest najniższe w porównaniu np. z kredytami gotówkowymi. Banki zazwyczaj oferują dwie formy oprocentowania – stałe oraz zmienne, czym się różnią?

Oprocentowanie (nie)stałe

Wybierając stałe oprocentowanie kredytu hipotecznego, klient nie powinien liczyć na brak ryzyka ze strony wzrastających stóp procentowych. W przypadku kredytów długoterminowych wartość oprocentowania będzie stała najprawdopodobniej przez pierwsze kilka lat. Następnie zaś ulegnie zmianie, w zależności od aktualnej sytuacji rynkowej. W niektórych bankach istnieje możliwość dalszego „ustabilizowania” oprocentowania kredytu. Opcja ta jednak istnieje znów w kontekście najbliższych kilku lat i – niestety – wiąże się z dodatkowymi opłatami.

Skorzystaj z kalkulatora kredytu hipotecznego i oblicz wysokość rat kredytowych, które będziesz musiał spłacać.

Oprocentowanie zmienne

Oprocentowanie kredytu hipotecznego może mieć również wartość stałą. W tym wariancie wartość oprocentowania marży nie ulega zmianie, czego oczywiście nie można powiedzieć o oprocentowaniu. Jest ono zależne przede wszystkim od aktualnej stopy procentowej WIBOR 3M, której wartość może się zmienić w zależności od bieżącej koniunktury gospodarczej. Co ważne, wartość WIBOR 3M aktualizuje się co kwartał, dlatego właśnie w tych odstępach czasowych możemy spodziewać się zmian w obrębie wysokości raty.

Zobacz jakie raty kredowe wybrać – stałe czy zmienne.

Ryzyko nie takie duże

Który z wariantów jest tańszy? Na chwilę obecną jest nim wariant z oprocentowaniem zmiennym. Wybierając kredyt z oprocentowaniem, klient będzie prawdopodobnie musiał opłacać nieco wyższą ratę. Różnica ta jest swoistym zabezpieczeniem się banku przed ryzykiem wzrostu stóp procentowych. Z kolei w oprocentowaniu zmiennym uwzględnia bieżącą wysokość stóp procentowych.

Podsumowując, wybór pomiędzy różnymi wariantami oprocentowania byłby sensowny, o ile wariant stały zapewniałby stabilizację wysokości raty przez wiele lat spłaty zobowiązania.